23 Yǐlìshā cóng nàli shàng Bótèlì qù , zhēng shàng qù de shíhou , yǒu xiē tóngzǐ cóng chéng lǐ chūlai , hū xiào tā shuō , tū tóu de shàng qù bā . tū tóu de shàng qù ba .