24 Tā huí tóu kànjian , jiù fèng Yēhéhuá de míng zhòuzǔ tāmen . yúshì yǒu liǎng gè mǔ xióng cóng lín zhōng chūlai , sī liè tāmen zhōngjiān sì shí èr gè tóngzǐ .