43 Jìsī jiù yào chákàn , tā qǐ de nà zāi bìng ruò zaì tóu tū chǔ huò shì dǐng mén tū chǔ yǒu bái zhōng daì hóng de , xiàng ròu pí shàng dàmáfēng de xiàn xiàng ,