Lìwèijì 13:45

45 Shēnshang yǒu zhǎngdà má fēng zāi bìng de , tāde yīfu yào sī liè , yĕ yào péng tóu sǎn fā , mĕng zhe shàng chún , hǎnjiào shuō , bú jiéjìng le , bú jiéjìng le .