35 Kàn nǎ , nǐmen de jiā chéngwéi huāng chǎng liú gĕi nǐmen . wǒ gàosu nǐmen , cóng jīn yǐhòu nǐmen bùdé zaìjiàn wǒ , zhí dĕng dào nǐmen shuō , fèng zhǔ míng lái de shì yīngdāng chēngsòng de .