3 zuò guān de yuán bú shì jiào xíng shàn de jùpà , nǎi shì jiào zuò ĕ de jùpà . nǐ yuànyì bú jùpà zhǎngquán de má . nǐ zhǐyào xíng shàn , jiù kè dé tāde chēngzàn .