34 Shuí néng déng tāmende zuì ne . yǒu Jīdū Yēsū yǐjing sǐ le , érqiĕ cóng sǐ lǐ fùhuó , xiànjīn zaì shén de yòubiān , yĕ tì wǒmen qíqiú . ( yǒu Jīdū yúnyún huò zuò shì yǐjing sǐ le érqiĕ cóng sǐ lǐ fùhuó xiànjīn zaì shén de yòubiān yĕ tì wǒmen qíqiú de Jīdū Yēsū má )