8 Gēnsuí nà Yǐsèliè rén jìn tíngzi lǐ qù , biàn jiàng Yǐsèliè rén hé nà nǚrén yóu fù zhōng cī tòu . zhèyàng , zaì Yǐsèliè rén zhōng wēnyì jiù zhǐxī le .