27 Dàwèi hé gēnsuí tāde rén qǐshēn qián wǎng , shā le èr bǎi Fēilìshì rén , jiāng yáng pí mǎn shǔ jiāo gĕi wáng , wéi yào zuò wáng de nǚxù . yúshì Sǎoluó jiāng nǚér mǐ jiǎ gĕi Dàwèi wèi qī .