26 Sǎoluó zaì shān zhèbiān zǒu , Dàwèi hé gēnsuí tāde rén zaì shān nàbiān zǒu . Dàwèi jímáng duǒbì Sǎoluó . yīnwei Sǎoluó hé gēnsuí tāde rén , sìmiàn wéi zhù Dàwèi hé gēnsuí tāde rén , yào ná huò tāmen .