18 Yǒu bǎi dù chuán guō qù , dù wáng de jiā juàn , rén wáng shǐyòng . wáng yào guō Yuēdànhé de shíhou , Jīlā de érzi Shìmĕi jiù fǔfú zaì wáng miànqián ,