17 Dàwèi kànjian miè mín de tiānshǐ , jiù dǎogào Yēhéhuá shuō , wǒ fàn le zuì , xíng le è . dàn zhè qún yáng zuò le shénme ne . yuàn nǐde shǒu gōngjī wǒ hé wǒde fù jiā .