Sāmǔĕrjìxià 24:15

15 Yúshì , Yēhéhuá jiàng wēnyì yǔ Yǐsèliè rén , zì zǎochen dào suǒ déng de shíhou . cóng dàn zhídào Bièshìbā , mínjiān sǐ le qī wàn rén .