39 Wǒ suīrán shòu gāo wéi wáng , jīnrì háishì ruǎnfuò . zhè xǐ lǔ yǎ de liǎng gè érzi bǐ wǒ gāngqiáng . yuàn Yēhéhuá zhào zhe è rén suǒ xíng de è bàoyìng tā .