36 Wéiyǒu Yéfúní de érzi Jiālè bì de kànjian , bìngqiĕ wǒ yào jiàng tā suǒ tā guō de dì cìgĕi tā hé tāde zǐsūn , yīnwei tā zhuān xīn gēn cóng wǒ .