5 Jiù rú rén yǔ línshè tóng rù shùlín kǎn fá shùmù , shǒu ná fǔzi yī kǎn , bĕn xiǎng kǎn xià shùmù , búliào , fǔ tóu tuō le bǎ , fēi luō zaì línshè shēnshang , yǐzhì yú sǐ , zhè rén taó dào nàxiē chéng de yī zuò chéng , jiù kĕyǐ cún huó ,