4 Dǎfa tā qù de qián fú bùkĕ zaì fùrén diànwū zhī hòu zaì qǔ tā wéi qì , yīnwei zhè shì Yēhéhuá suǒ zēngwù de . bùkĕ shǐ Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì wéi yè zhī dì beì diànwū le .