5 Dìxiōng tóngjū , ruò sǐ le yī gè , méiyǒu érzi , sǐ rén de qī bùkĕ chūjià waìrén , tā zhàngfu de xiōngdi dàng jìn dìxiōng de bĕn fèn , qǔ tā wéi qī , yǔ tā tóngfáng .