Shēnméngjì 25:7

7 Nà rén ruò bú yuànyì qǔ tā gēge de qī , tā gēge de qī jiù yào dào chéng mén zhǎnglǎo nàli , shuō , wǒ zhàngfu de xiōngdi bú kĕn zaì Yǐsèliè zhōng xīngqǐ tā gēge de míngzi , bú gĕi wǒ jìn dìxiōng de bĕn fèn .