12 Yēhéhuá bì wéi nǐ kāi tiān shàng de fǔ kù , ànshí jiàng yǔ zaì nǐde dì shàng . zaì nǐ shǒu lǐ suǒ bàn de yīqiè shì shàng cì fú yǔ nǐ . nǐ bì jiè gĕi xǔduō guó mín , què bú zhì xiàng tāmen jiè daì .