26 Wǒ jīnrì hū tiān huàn dì xiàng nǐmen zuò jiànzhèng , nǐmen bì zaì guō Yuēdànhé de wéi yè de dì shàng sù sù miè jìn . nǐmen bùnéng zaì nà dì shàng chángjiǔ , bì jìn xíng chúmiĕ .