32 Nǐ qiĕ kǎochá zaì nǐ yǐqián de shìdaì , zì shén zào rén zaì shì yǐlái , cóng tiān zhèbiān dào tiān nàbiān , céng yǒu hé mín tīngjian shén zaì huǒ zhōng shuōhuà de shēngyīn , xiàng nǐ tīngjian hái néng cún huó ne ,