Shēnméngjì 4:34

34 Shén hé céng cóng biéde guó zhōng jiàng yī guó de rénmín lǐng chūlai , yòng shìyàn , shénjī , qí shì , zhēng zhàn , dà néng de shǒu , hé shēn chūlai de bǎngbì , bìng dà kè wèi de shì , xiàng Yēhéhuá nǐmen de shén zaì Āijí , zaì nǐmen yǎnqián wéi nǐmen suǒ xíng de yīqiè shì ne ,