3 Tā kǔ liàn nǐ , rén nǐ jīè , jiāng nǐ hé nǐ lièzǔ suǒ bú rènshi de mǎnǎ cìgĕi nǐ chī , shǐ nǐ zhīdào , rén huó zhe bú shì dān kào shíwù , nǎi shì kào Yēhéhuá kǒu lǐ suǒ chū de yīqiè huà .