14 Nǐ qiĕ yóu zhe wǒ , wǒ yào mièjué tāmen , jiāng tāmende míng cóng tiān xià túmǒ , shǐ nǐde hòuyì bǐ tāmen chéngwéi gēng dà gēng qiǎng de guó .