Shēnméngjì 9:12

12 Duì wǒ shuō , nǐ qǐlai , gǎn kuaì xià qù . yīnwei nǐ cóng Āijí lǐng chūlai de bǎixìng yǐjing baìhuaì le zìjǐ . tāmen kuaì kuaì dì piānlí le wǒ suǒ fēnfu de dào , wéi zìjǐ zhù chéng le ǒuxiàng .