5 Diǎn zhe huǒbǎ , jiù fàng húli jìnrù Fēilìshì rén zhàn zhe de hé jià , jiāng duī jí de hé kún hé wèi gē de hé jià , bìng gǎnlǎn yuán jǐn dōu shāo le .