20 Bìngqiĕ nǐde jiànzhèng rén sī tí fǎn , beì haì liúxuè de shíhou , wǒ yĕ zhàn zaì pángbiān huānxǐ . yòu kānshǒu haì sǐ tā zhī rén de yīshang .