26 Shén jì xīngqǐ tāde púrén , ( huò zuò érzi ) jiù xiān chāi tā dào nǐmen zhèlǐ lái , cì fú gĕi nǐmen , jiào nǐmen gèrén huízhuǎn , líkāi zuìè .