9 Wéidú jiàn nà chéngwéi bǐ tiānshǐ xiǎo yídiǎn de Yēsū , ( huò zuò wéidú jiàn Yēsū zànshí bǐ tiānshǐ xiǎo ) yīnwei shòu sǐ de kǔ , jiù de le zūnguì róngyào wéi guānmiǎn , jiào tā yīn zhe shén de ēn , wéirén rén cháng le sǐ wèi .