10 Yuánlái nà wéi wànwù suǒ shǔ , wéi wànwù suǒ bĕn de , yào lǐng xǔduō de érzi jìn róngyào lǐ qù , shǐ jiù tāmende yuán shuaì , yīn shòu kǔnàn déyǐ wánquán , bĕn shì hé yí de .