25 Wéiyǒu nà xiángxì chákàn nà quánbeì shǐ rén zìyóu zhī lǜfǎ de , bìngqiĕ shícháng rúcǐ , zhè rén jì bú shì tīng le jiù wàng , nǎi shì shízaì xíng chūlai , jiù zaì tā suǒ xíng de shì shang bìrán dé fú .