11 Nǐmen yào mó jiān le jiàn tóu , zhuāzhù dùnpái . Yēhéhuá déng yì gōngjī Bābǐlún , jiāng tā huǐmiè , suǒyǐ jīdòng le Mǐdǐyà jūnwáng de xīn . yīn zhè shì Yēhéhuá bàochóu , jiù shì wèi zìjǐ de diàn bàochóu .