26 Rén bì bù cóng nǐ nàli qǔ shítou wèi fáng jiǎo shí , yĕ bù qǔ shítou wèi gēnjī shí . nǐ bì yǒngyuǎn huāngliáng . zhè shì Yēhéhuá shuō de .