13 Nǐmen jì tīngjian zhēn lǐ de dào , jiù shì nà jiào nǐmen déjiù de fúyin , yĕ xìn le Jīdū , jìrán xìn tā , jiù shòu le suǒ yīngxǔ de Shènglíng wèi yìn jì .