30 Yēhéhuá bì shǐ rén tīng tā wēiyán de shēngyīn , yòu xiǎn tā jiàng fá de bì páng , hé tā nù zhōng de fèn hèn , bìng tūn miè de huǒyàn , yǔ pī léi , bàofēng , bīngbaó .