28 Tāde qì rú zhǎng yì de hé shuǐ , zhí zhǎng dào jǐngxiàng , yào yòng huǐmiè de shāi luó , shāi jìng liè guó . bìngqiĕ zaì zhòng mín de kǒu zhōng , bì yǒu shǐ rén cuò xíng de jiaóhuán .