13 Wǒ píng gōngyì xīngqǐ Gǔliè , ( Gǔliè yuánwén zuò tā ) yòu yào xiū zhí tā yīqiè dàolù . tā bì jiànzào wǒde chéng , shìfàng wǒ beìlǔ de mín , bú shì wèi gōngjià , yĕ bù shì wèi shǎngcì . zhè shì wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō de .