10 Yuēbó wèi tāde péngyou qídǎo . Yēhéhuá jiù shǐ Yuēbó cóng kǔ jìng ( yuánwén zuò lǔlǜe ) zhuǎn huí , bìngqiĕ Yēhéhuá cìgĕi tāde , bǐ tā cóng qián suǒyǒude jiābeì .