2 Jiù shén jùpà . yīnwei Jībiàn shì yī zuò dà chéng , rú dōu chéng yìbān , bǐ Aì chéng gèng dà , bìngqiĕ chéng neì de rén dōu shì yǒng shì .