3 Suǒyǐ Yēlùsǎlĕng wáng Yàduōníxǐdé dǎfa rén qù jiàn Xībǎilún wáng Héxián , Yémò wáng Pílán , Lājí wáng Yǎfēiyà , Héyījīlún wáng Dǐbì , shuō ,