35 Móxī suǒ fēnfu de yīqiè huà , Yuēshūyà zaì Yǐsèliè quánhuì zhòng hé fùnǚ , háizi , bìng tāmen zhōngjiān jìjū de waìrén miànqián , méiyǒu yī jù bú xuān dú de .