Isaiah 21:12 - Interlinear Bible

Search
!.Wy'[.biT -mia h'l.y'l -m;g.w r,q{b h't'a rem{v r;m'a ? .Wy'tea .WbUv .Wy'[.B