3 De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a Lei.