1 En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.