6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.