13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.