6 Maar de ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.