8 Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den broederen.