25 En zij slachtten een var; alzo brachten zij het kind tot Eli.